Praktisk information om Svenska för invandrare, SFI

Foto: Mostphotos

Här får du praktisk information kring dina studier på sfi.

Var ligger skolan?

Skolan ligger nära pendeltågstationen Handen, på Marinens väg 30, plan 4 och 5.

Vad ska jag ta med mig till skolan?

Det är bra att ha med sig lexikon, penna, anteckningsblock.

Vilka regler gäller på SFI?

 • Du måste komma i tid och delta aktivt på lektionerna.
 • Din mobiltelefon måste vara på ljudlös under lektionerna.
 • Du måste ta eget ansvar för dina studier, och studera hemma enligt lärarens anvisningar.
 • I en klass finns elever från olika länder, kulturer och religioner. Därför är respekt, tolerans, förståelse och tålamod viktigt (läs mer på skolans likabehandlingsplan).
 • Du måste meddela din lärare om du är sjuk och inte kan delta i undervisningen.

Hur ofta kommer jag till skolan?

Du får ett schema när du börjar kursen.

Läser du på en dagkurs har du en lektion varje dag.

Kvällstid studerar du en gång i veckan, måndagar, tisdagar eller onsdagar kl. 17:30–20:30.

 

Hur länge ska jag studera på SFI?

Kurstiden är individuell. Du kan läsa SFI snabbare eller långsammare. Det beror på hur studievan du är, om du kan andra främmande språk och så vidare.

Olika SFI-kurser brukar ta olika lång tid

 • Studieväg 1
  Kurserna A1, B1, C1 och D1 cirka 900 timmar vardera
 • Studieväg 2
  Kurserna B2, C2 och D2 cirka 600 timmar vardera
 • Studieväg 3
  Kurserna C3 och D3 cirka 300 timmar vardera

När får jag betyg?

 • Betyg från A-kursen ges när lärarna bedömer att du uppnått kursmålen.
 • Betyg från B-, C- och D-kursen ges när lärarna bedömer att du uppnått kursmålen och skrivit nationellt prov.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2021