Svenska för invandrare, SFI

En glad man och två kvinnor sitter i ett klassrum Foto: Mostphotos

SFI är en grundutbildning i svenska språket för vuxna invandrare med annat modersmål än svenska. Målet med SFI är att ge sådana kunskaper i svenska språket att det fungerar i utbildning, vardags- och arbetsliv. Du kan studera på SFI från och med 1 juli det år du fyller 16 år. Du måste också vara folkbokförd i Haninge.

Studievägar på SFI-utbildningen

SFI-utbildningen är uppdelad i studievägar och kurser anpassade till din bakgrund och dina mål med studierna. Efter varje avklarad SFI-kurs får du betyg.

  • Studieväg 1 med kurserna A till D är för dig som inte har gått i skolan så många år.
  • Studieväg 2 med kurserna B till D är för dig som har en grundskoleutbildning från ett annat land.
  • Studieväg 3 med kurserna C och D är för dig som har en gymnasial eller akademisk utbildning från ett annat land.

Studera på dagen, på kvällen eller på distans

Du kan studera SFI på dagtid, på kvällstid eller på distans. SFI-kurser på olika nivåer startar kontinuerligt under hela året.

 

Senast uppdaterad: 9 mars 2023