Svenska för invandrare, sfi

Foto: Claudia Fried

SFI är en grundutbildning i svenska språket för vuxna invandrare med annat modersmål än svenska. Målet med SFI är att ge sådana kunskaper i svenska språket att det fungerar i utbildning, vardags- och arbetsliv. Du kan studera på SFI från och med 1 juli det år du fyller 16 år. Du måste också vara folkbokförd i Haninge.

Studievägar på SFI-utbildningen

SFI-utbildningen är uppdelad i studievägar och kurser anpassade till din bakgrund och dina mål med studierna. Efter varje avklarad SFI-kurs får du betyg.

  • Studieväg 1 med kurserna A till D är för dig som inte har gått i skolan så många år.
  • Studieväg 2 med kurserna B till D är för dig som har en grundskoleutbildning från ett annat land.
  • Studieväg 3 med kurserna C och D är för dig som har en gymnasial eller akademisk utbildning från ett annat land.

Studera på dagen, på kvällen,  på distans eller på flex

Du kan studera SFI på dagtid, på kvällstid, på distans eller på flex. SFI-kurser på olika nivåer startar kontinuerligt under hela året.

 

Senast uppdaterad: 24 januari 2022