Ansök till kurser och utbildningar på grund - och gymnasienivå

Kurser på Centrum Vux.

Så här ansöker du

För att kunna logga in på webbplatsen när du ska ansöka behöver du skapa ett användarkonto med ditt personnummer och lösenord. Det är viktigt att du anger en korrekt och aktuell e-postadress då det är det enda sättet att återställa lösenordet.

I ansökan väljer du kurser eller kurspaket och skriver sedan in i sökrutan  vilken utbildning du vill ansöka till.

Ansök till Centrum Vux här

Instruktionsfilm för sfi-elever som ska börja studera på SVA grund

Instruktionsfilm för webbansökan (Youtube)

Betyg ska bifogas

Betyg från tidigare studier måste bifogas vid ansökningstillfället för att ansökan ska vara komplett, annars behandlas inte din ansökan.

T.ex. betyg från grundskola, gymnasium, högskola, folkhögskola eller utländska betyg

Vad händer efter det att du sökt kurser?

Din ansökan behandlas av våra studie-och yrkesvägledare. Om Centrum Vux saknar uppgifter från dig kontaktas du via den e-postadress du angett när du skapade ditt konto eller på "Min sida".

När får du antagningsbesked?

Antagningsbesked skickas till dig senast 1 vecka innan kursstart till den e-post du skrivit in vid ansökningstillfället samt visas på "Min sida".
Har du gjort en sen ansökan kommer ditt besked senare.

OBS! Har du ej fått antagningsbesked via e-post behöver du logga in på "Min sida" (där du gjorde din ansökan) för att se ditt antagningsbesked.

Tänk på att du behöver ha rätt datorutrustning/en dator om du väljer att studera helt på distans. 

Sökperioder för kurser som ges på Centrum Vux:

Period 1: 9 januari till 17 mars
Söktid: 17 oktober - 1 december 2022

Period 2: 20 mars till 26 maj
Söktid: 17 oktober 2022 - 16 februari 2023

Period 3: 29 maj till 4 augusti
Söktid: 31 mars - 10 maj

Period 4: 14 augusti till 13 oktober
Söktid: 27 april - 6 juni

Period 5: 16 oktober till 20 decem ber
Söktid: 27 april - 21 september

Övrigt

Vid platsbrist prioriteras ansökningarna enligt skollagens prioriteringsordning:
1. Den sökande önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
2. Den sökande har inte uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
3. Den sökande är eller riskerar att bli arbetslös,
4. Den sökande behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
behöver utbildningen för planerat yrkesval.

 

Senast uppdaterad: 28 mars 2023