Studerandeteamet

Foto: Mostphotos

Vad kan jag som studerande göra om jag behöver anpassningar i mina studier?

Vilken hjälp kan jag få?

Om du är i behov av stöd kontakta din/dina lärare som kan ta kontakt med studerandeteamet om så behövs.

Exempel på anpassning som du kan få kan till exempel vara struktur och stöd i studiesituationen, anpassade examinationsformer och hjälpmedel enligt överenskommelse med läraren.

Det är viktigt att du träffar någon av våra studie- och yrkesvägledare innan du börjar studera. Tillsammans gör ni en studieplan som hjälper dig att nå dina mål utifrån din livssituation och förutsättningar.

Senast uppdaterad: 15 mars 2023