Högskoleprov, slutbetyg och examensbevis

Information och viktiga datum om högskoleprov, slutbetyg och examensbevis

Information högskoleprov

Provtillfälle  Provdag:    Anmälan: 
Vår 2023       25 mars      10-17 januari 
Höst 2023     22 okober   15-22 augusti 

Läs mer på: https://www.studera.nu/
 
Högskola och universitet

Ansökningsdatum 15 mars till 17 april 2023

Datum för att komplettera betyg till högskola/universitet till antagningen för höstterminen 2023 är 21 juni,  då måste dina betyg senast finnas på antagning.se.

Beställ ditt betyg hos Centrum Vux

Mejladress: centrumvux@haninge.se. 

Skriv i mejlet:
Förnamn och efternamn
Personnummer (8 siffror)
Adress om du behöver få det skickat till dig
Samtliga kurser eller vilka specifika kurser du vill beställa

Ska du läsa mot ett slutbetyg eller examensbevis?

Då ska du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

1 juni 2023 är sista dagen för att lämna in kompletta betygsunderlag för att Centrum Vux ska kunna utfärda slutbetyg alternativt examensbevis.

Alla betygsunderlag skall då finnas tillhanda på Centrum Vux. De ska vara underskrivna av rektor på den skola/i den kommun du studerat vid.

Du behöver inte lämna in betyg för kurser lästa på Centrum Vux eller via vårt eget samarbete med NTI.

Du ska kontakta den studie- och yrkesvägledare du tidigare gjort din studieplanering med alternativt maila: syv@haninge.se 

Vi utfärdar slutbetyg för de som är skrivna i Haninge kommun alternativt de som har betyg i sin senaste lästa kurs på Centrum Vux.

Betyg före kursslut?

Om du sökt eller planerar att söka till eftergymnasiala studier och behöver komplettera ansökningen med betygen före kursslut. Beställning av betyg före kursslut gör du via en blankett från receptionen. Du ska även prata med berörd lärare direkt vid kursstart.

 

Möjligheten att få SLUTBETYG från Komvux förlängs till och med den 1 juli 2025!

 

Senast uppdaterad: 21 februari 2023