Bibliotek

Centrum Vux har samarbete med biblioteket i Haninge kommuns kulturhus.

I biblioteket har du möjlighet att låna en dator samt få hjälp med informationssökningsteknik, sökning i databaser och bibliotekskataloger.

Ett mindre antal kursböcker finns för utlån.

Läs mer på bibliotekets webbsida. 

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021