Kurator på Centrum Vux

En kurator jobbar med människor i behov av råd, stöd och hjälp. Genom samtal försöker en kurator fånga in det som hindrar att eleven uppnår kursmålen. Tillsammans med eleven försöker kuratorn komma fram till den bästa lösningen för hur eleven skall hantera det.

Kurator, Sherihan Hassan, är tillgänglig


Dag: Tisdagar
Tid: 08.00–16.00
Plats: Centrum Vux, plan 5, ingång N och rum E6

Tidsbokning görs tisdagar kl 08.15-09.15
på tel: 076 - 140 75 30 

Alternativt kontakta din lärare.  

Senast uppdaterad: 27 januari 2023