Nivåtest

Information nivåtest på Centrum Vux

Nivåtest kan enligt överenskommelse göras i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Det görs när du inte vet vilken kunskapsnivå du är på vid ansökan till en kurs eller utbildning

För att göra ett nivåtest på Centrum Vux måste du uppfylla nedan krav:
- Vara folkbokförd i Haninge kommun
- Ej uppnått betyg i kursen du vill testa
- Inte läsa kursen nu
- Det har gått minst ett år sedan du gjort samma test

För tid nivåtest i engelska, svenska, svenska som andraspråk kontaktar du Centrum Vux studievägledare:
syv@haninge.se 

För tid nivåtest i matematik kontaktar du matematiklärare Bengt Andersson: bengt.andersson@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 januari 2023