Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare, SYV, hjälper dig att göra väl underbyggda val inför dina kommande studier.

Vägledningssamtal

Du kan boka tid för vägledningssamtal, då pratar ni om framtiden och vilka mål du strävar emot gällande yrke och studier. Du får information om kurser, utbildningar, regler, behörighet och betyg. Du får även veta vilka olika vägar som finns och hur du kan tänka när du ska välja yrke eller utbildning.

Vad du kan få hjälp med

  • Vägledning inför ditt studie- och yrkesval
  • Studieplanering
  • Planering för att läsa mot ett slutbetyg eller en gymnasieexamen

Kom ihåg att ta med dig dina betyg till vägledningssamtalet. Betyg och intyg beställer du från din skola.

OBS! Du måste vara fullt frisk vid samtalet (om du blir förkyld, måste du avboka din tid) och det är inte tillåtet att ta med barn till mötet.

Ansvarsområden:

Barnskötarutbildning, gymnasiala kurser, grundläggande engelska och matematik.
Tina Hellström

Företagande/ekonomi- och löneadministratör, svenska som andraspråk grundläggande, gymnasiala kurser, grundläggande engelska och matematik.
Anders Bergman

Vård- och omsorgsutbildning, bageri och konditori, gymnasiala kurser, samt grundläggande engelska och matematik.
Maud Wikström

Svenska för invandrare (sfi), gymnasiala kurser, grundläggande engelska och matematik.
Milli Leon

Senast uppdaterad: 27 januari 2023