Viktig information till antagna elever inför kursstart hösten 2020

Foto: Mostphoto

Här finns information angående kursstart och upprop inför hösten 2020. Gå in på respektive rubrik för information om din sökta kurs.

Kursstart grundläggnde matematik och engelska

Kursstart grundläggande svenska som andraspråk

Kursstart gymnasiala kurser period 4, dagtid

Kursstart gymansiala kurser, distans

Kursstart gymansiala kurser period 4 och 5

Kursstart gymnasiala vårdkurser period 4 och 5, dagtid 

Kursstart sammanhållna utbildningar 

 

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 juni 2020