Stöd för studierna

Här hittar du information om hur vi kan hjälpa dig att nå dina studiemål.

Studie- och yrkesvägledare hjälper dig att göra val inför dina kommande studier.

Studerandeteamet har till uppgift att ge stöd till lärare och elever på skolan.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021