Stöd för studierna

Här hittar du information om hur vi kan hjälpa dig att nå dina studiemål.

Studie- och yrkesvägledare hjälper dig att göra val inför dina kommande studier.

Studerandeteam har till uppgift att ge stöd till lärare och elever på skolan.

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018