Kontakta administration och ledning

Kontaktuppgifter till personal inom administration, ledning och IT.

Administration och ledning

Susanne Tidstrand
Rektor
08-606 79 11
susanne.tidstrand@haninge.se

Håkan Lindgren
Biträdande Rektor
08-606 89 60
hakan.lindgren@haninge.se

Kerstin Andersson
Biträdande Rektor
08-606 79 03
kerstin.b.andersson@haninge.se

Sophia Stureson
Biträdande Rektor
08-606 74 96
sophia.stureson@haninge.se

Hadi Hormozi
SFI-samordnare
08-606 79 08
hadi.hormozi@haninge.se

Susanne Löhman
Administrativ chef
08-606 83 45
susanne.lohman@haninge.se

Lars Hall
Intendent
08-606 79 05
lars.hall@haninge.se

Jale Köylüoglu
Koordinator
08-606 84 87
jale.koyluoglu@haninge.se

Beatrice de Wendel
Utbildningsassistent
08-606 84 17
beatrice.dewendel@haninge.se

Carina Krispinsson
Utbildningsassistent
08-606 71 20
carina.krispinsson@haninge.se

Denice de Wendel
Utbildningsassistent
08-606 76 83
denice.dewendel@haninge.se

Ewa Norman
Utbildningsassistent
08-606 80 56
ewa.norman@haninge.se

Kerstin Ekström
Utbildningsassistent
08-606 47 77
kerstin.ekstrom@haninge.se

Kübra Ugur
Utbildningsassistent
08-606 79 04
kubra.ugur@haninge.se

Selma Johannesson
Utbildningsassistent
08-606 52 83
selma.johannesson@haninge.se

Maud Wikström
Studie- och yrkesvägledare
08-606 79 50/ 79 09
maud.wikstrom@haninge.se

Milli Leon
Studie- och yrkesvägledare
08-606 79 50/ 79 13
milli.leon@haninge.se

Tina Hellstöm
Studie- och yrkesvägledare
08-606 79 50/ 91 05
tina.hellstrom@haninge.se

IT och IT-support

Hassan Kakwandi
IT och V-klass
08-6O6 79 61
hassan.kakwandi@haninge.se

Håkan Wiklund
IT-support
08-606 77 52
hakan.wiklund@haninge.se

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018