Kontakta lärare

Kontaktuppgifter till lärarna på Centrum Vux.

Ämneslärare i sammanhållna utbildningar

Agneta Ander Sjöblom
Restaurang
agneta.ander-sjoblom@haninge.se

Amir Nikberg
Vård
amirarsalan.nikberg@haninge.se

Anna Ek
Barnskötarutbildning
anna.ek@haninge.se

Anette Dysing
Vård
anette.dysing@haninge.se

Cecilia Breding
Vård
cecilia.breding@haninge.se

David Saleh
Vård
david.saleh@haninge.se

Emelie Addensten
Barnskötarutbildning
emelie.addensten@haninge.se

Fredrik Hägerstrand
Restaurang
fredrik.hagerstrand@haninge.se

Katarina Almén
Vård

Lisa Månsson
Administration och Inköp
lisa.mansson@haninge.se

Maria Landbü
Vård
maria.landbu@haninge.se

Maria Romanowski
Företagsekonomi
maria.romanowski@haninge.se

Marica Roxentjärn
Floristutbildning
marica.roxentjarn@haninge.se

Monica Sipilä
Vård
monica.sipila@haninge.se

Roberth Tovik
Bagare/konditor
tovik74@gmail.com

Sanna Norlander
Barnskötarutbildning
sanna.norlander@haninge.se

Yrkeshögskolelärare

Anne-May Ots Hagqvist
YH vårdadministratör
08-606 81 32
070-450 77 15
sms: 072-506 09 53
annemay.otshagqvist@haninge.se

Essi Stenroos
YH vårdadministratör
essi.stenroos@haninge.se

Hedvig Hellbrand
YH vårdadministratör
070-486 79 17
hedvig.hellbrand@haninge.se

Robert Hagqvist
YH vårdadministratör
070-257 03 80
robert.hagqvist@haninge.se

Ämneslärare i grundskola och gymnasium

Bengt Andersson
Matematik
bengt.andersson@haninge.se

Birgit Gebel
Engelska
Birgit.gebel@haninge.se

Cecilia Ihl
SVA
cecilia.ihl@haninge.se

Helena Sparrings
SVA
helena.sparrings@haninge.se

Kerstin Andersson
SVA
kerstin.b.andersson@haninge.se

Larissa Kachintseva
Engelska
larissa.kachintseva@haninge.se

Lotta Rudstedt Szadaj
SVA/Svenska/YH
lotta.rudstedt@haninge.se

Natalia Pasierska
SVA
natalia.pasierska@haninge.se

Phyllis Hallsjö
Engelska
phyllis.hallsjo@haninge.se

Raija Kemppainen
SVA
raija.a.kemppainen@haninge.se

Ricardo Troncoso
SVA/Vård
ricardo.troncoso@haninge.se

Soledad Shabo
SVA
soledad.shabo@haninge.se

Lärare i SärVux, Särskild utbildning för vux

Elisabet Sjöstedt
 Lärvux/specialpedagog
elisabet.sjostedt@haninge.se

Inga Fedcuk
Lärvux
inga.fedcuk@haninge.se

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018