Kontakta lärare

Kontaktuppgifter till lärarna på Centrum Vux.

Ämneslärare i sammanhållna utbildningar

Amir Nikberg
Vård
amirarsalan.nikberg@haninge.se

Anna Ek
Barnskötarutbildning
anna.ek@haninge.se

Anette Dysing
Vård
anette.dysing@haninge.se

Björn Bergdahl
Måleri/Lärling
bjorn.bergdahl@haninge.se

Cecilia Breding
Vård
cecilia.breding@haninge.se

David Saleh
Vård
david.saleh@haninge.se

Fatemeh Rigi
Vård
fatemeh.rigi@haninge.se

Lisa Månsson
Administration och Inköp
lisa.mansson@haninge.se

Maria Landbü
Vård
maria.landbu@haninge.se

Maria Romanowski
Företagsekonomi
maria.romanowski@haninge.se

Monica Sipilä
Vård
monica.sipila@haninge.se

Roberth Tovik
Bagare/konditor
tovik74@gmail.com

Stella Bengtar
Barnskötarutbildning
stella.bengtar@haninge.se

Valentina Staffansson
Barnskötarutbildning
valentina.staffansson@haninge.se

Yrkeshögskolelärare

Anne-May Ots Hagqvist
YH vårdadministratör
08-606 81 32
070-450 77 15
sms: 072-506 09 53
annemay.otshagqvist@haninge.se

Essi Stenroos
YH vårdadministratör
essi.stenroos@haninge.se

Hedvig Hellbrand
YH vårdadministratör
070-486 79 17
hedvig.hellbrand@haninge.se

Robert Hagqvist
YH vårdadministratör
070-257 03 80
robert.hagqvist@haninge.se

Ämneslärare i grundskola och gymnasium

Bengt Andersson
Matematik
bengt.andersson@haninge.se

Birgit Gebel
Engelska
Birgit.gebel@haninge.se

Christine Söderström
SVA/Barnskötare
christine.soderstrom@haninge.se

Hibel Shekar
Matematik
hibel.shekar@haninge.se

Ida Mejbert
SVA
ida.mejbert@haninge.se

Jeanette Karlberg
SVA
jeanette.karlberg@haninge.se

Larissa Kachintseva
Engelska
larissa.kachintseva@haninge.se

Lotta Rudstedt Szadaj
SVA/Svenska/YH
lotta.rudstedt@haninge.se

Michael Franzl
Samhällskunskap
michael.franzl@haninge.se

Natalia Pasierska
SVA
natalia.pasierska@haninge.se

Phyllis Hallsjö
Engelska
phyllis.hallsjo@haninge.se

Raija Kemppainen
SVA
raija.kemppainen@haninge.se

Ricardo Troncoso
SVA/Vård
ricardo.troncoso@haninge.se

Rojina Tabatabaei
Engelska
rojina.tabatabaeizavareh@haninge.se

Soledad Shabo
SVA
soledad.shabo@haninge.se

Sophia Stureson
SVE2
sophia.stureson@haninge.se

Åsa Jälevik
SVA
asa.jalevik@haninge.se

SUV, Särskild utbildning för vuxna

Elisabet Sjöstedt
SUV/Specialpedagog
elisabet.sjostedt@haninge.se

Inga Fedcuk
SUV
inga.fedcuk@haninge.se

Jennifer Eklund
SUV/SYV
08-606 79 60
jennifer.eklund@haninge.se

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018