Kontakta lärare

Kontaktuppgifter till lärarna på Centrum Vux.

Ämneslärare i sammanhållna utbildningar

Amir Nikberg
Vård
amirarsalan.nikberg@haninge.se

Anna Ek
Barnskötarutbildning
anna.ek@haninge.se

Anette Dysing
Vård
anette.dysing@haninge.se

Barbara Seez
Ekonomi
barbara.seez@haninge.se

Björn Bergdahl
Måleri/Lärling
bjorn.bergdahl@haninge.se

Cecilia Breding
Vård
cecilia.breding@haninge.se

David Saleh
Vård
david.saleh@haninge.se

Fatemeh Rigi
Vård
fatemeh.rigi@haninge.se

Kristina Lönegren
Vård
kristina.lonegren@haninge.se

Lisa Månsson
Ekonomi
lisa.mansson@haninge.se

Monica Sipilä
Vård
monica.sipila@haninge.se

Roberth Tovik
Bagare/konditor
tovik74@gmail.com

Stella Bengtar
Barnskötarutbildning
stella.bengtar@haninge.se

Yrkeshögskolelärare

Hedvig Hellbrand
YH vårdadministratör
070-486 79 17
hedvig.hellbrand@haninge.se

Ämneslärare i grundskola och gymnasium

Anna Nowica
Engelska
anna.nowicka@haninge.se

Bengt Andersson
Matematik
bengt.andersson@haninge.se

Eren Durak
Engelska
eren.durak@haninge.se

Hanna Walander
Engelska
hanna.walander@haninge.se

Hibel Shekar
Matematik
hibel.shekar@haninge.se

Jan Gardell
Matematik
jan.gardell@haninge.se

Jeanette Karlberg
SVA
jeanette.karlberg@haninge.se

Kerstin Eklund
Engelska 
kerstin.eklund@haninge.se

Larissa Stock
Engelska
larissa.stock@haninge.se

Lotta Rudstedt Szadaj
Svenska
lotta.rudstedt@haninge.se

Maria Pedram
SVA
maria.pedram@haninge.se

Michael Franzl
Samhällskunskap
michael.franzl@haninge.se

Miia Luomajoki
Samordnare
miia.luomajoki@haninge.se

Natalia Pasierska
SVA/Barnskötare
natalia.pasierska@haninge.se

Phyllis Hallsjö
Engelska
phyllis.hallsjo@haninge.se

Raija Kemppainen
SVA
raija.kemppainen@haninge.se

Ricardo Troncoso
SVA
ricardo.troncoso@haninge.se

Rojina Tabatabaei
Engelska
08-606 5512
rojina.tabatabaei@haninge.se

Soledad Shabo
SVA
soledad.shabo@haninge.se

Åsa Jälevik
SVA
asa.jalevik@haninge.se

SUV, Särskild utbildning för vuxna

Elisabet Sjöstedt
SUV/Speciallärare
elisabet.sjostedt@haninge.se

Inga Fedcuk
SUV
inga.fedcuk@haninge.se

Jennifer Eklund
SUV/SYV
08-606 79 60
jennifer.eklund@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018