Samarbetspartners

Centrum Vux samarbetar med ett flertal kommuner inom regionen.

Storsthlm är en arena för regional utveckling och samverkan mellan kommunerna i Stockholms län.

Alma Folkhögskola

Läs mer på www.alma.fhsk.se

Vuxenutbildningen i Tyresö

Läs mer på c3l.se

Vuxenutbildningen i Stockholms stad

Läs mer på www.stockholm.se/vuxenutbildningscentrum

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018