Grundläggande vuxenutbildning

Foto: Claudia Fried

Grundläggande kurser inom vuxenutbildningen motsvarar grundskolans årskurs 9.

På vuxenutbildningen kan du läsa in kurser som du saknar betyg i från grundskolan. De kurser vi vanligtvis erbjuder är svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018