Grundläggande vuxenutbildning

Foto: Claudia Fried

Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.

Du kan läsa in kurser som du saknar betyg i från grundskolan. Grundläggande kurser inom vuxenutbildningen motsvarar grundskolans årskurs 9.

De kurser vi vanligtvis erbjuder är svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Du kommer att i anslutning till kursstart placeras på den nivå du ska läsa.

 

Senast uppdaterad: 6 februari 2023