Grundläggande vuxenutbildning

Foto: Claudia Fried

Grundläggande kurser inom vuxenutbildningen motsvarar grundskolans årskurs 9.

På vuxenutbildningen kan du läsa in kurser som du saknar betyg i från grundskolan. De kurser vi vanligtvis erbjuder är svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Du kommer att i anslutning till kursstart placeras på den nivå du ska läsa.

Senast uppdaterad: 22 september 2021