Att studera på komvux

Foto: Mostphotos

Du är behörig att studera på komvux från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har avslutat gymnasiet med ett studiebevis.

Studera på komvux

  • Du kan via vuxenutbildningen komplettera din gymnasieutbildning mot ett examensbevis eller ett slutbetyg.
  • Du kan läsa in behörighetskurser som krävs för studier på gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola eller universitet.
  • Du kan läsa in olika yrkeskompetenser som till exempel undersköterska, kock, barnskötare, redovisnings- och löneekonom, restaurangbiträde, bagare och konditor.
  • Du kan läsa för ett godkänt betyg i kurser du tidigare inte blivit godkänd i, men inte läsa om samma kurs som du har ett E, Godkänt eller högre betyg i.

Studieformer

Klassrumsundervisning – dag/kväll

Du får undervisning på lektionstid samt har möjlighet att träffa läraren under schemalagd handledningstid. Vid genomförande av examinationsuppgifter, nationella prov och muntliga redovisningar krävs din närvaro på plats. Heltidsstudier motsvarar 20 poäng per vecka och beräknas omfatta cirka 40 timmar per vecka inklusive självstudier.

Onlineundervisning

Att studera online innebär ett stort egenansvar och att själv se till att studierna blir genomförda. Här kan några lektioner vara obligatoriska (olika antal för olika kurser). Du erbjuds handledningstid men studieformen bygger på självstudier. Det är viktigt att poängtera att lektion och handledningstid inte är samma sak och att de inte ersätter varandra. Deltar du på lektionstid behöver du kunskapsmässigt vara i fas med lärarens lektionsplanering. Är du inte i fas med lärarens lektionsplanering hänvisas du till lärarens schemalagda handledningstid för frågor. Första lektionstillfället är obligatoriskt och din kursplanering finns på en digital lärplattform. Du behöver ha grundläggande datorvana samt tillgång till egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform. Du behöver ha internetuppkoppling. Vid genomförande av examinationsuppgifter, nationella prov och muntliga redovisningar krävs din närvaro på plats. Heltidsstudier motsvarar 20 poäng per vecka och beräknas omfatta cirka 40 timmar per vecka inklusive självstudier.

Distansstudier

Du studerar via en lärplattform. Här kombineras självstudier med lärarledda obligatoriska moment och möjlighet att träffa din lärare för handledning. Distansstudier innebär ett stort egenansvar och att själv ansvara för att studierna blir genomförda. Du behöver ha grundläggande datorvana och tillgång till dator med internetuppkoppling. Första tillfället är obligatoriskt. Vid genomförande av examinationsuppgifter, labbar, nationella prov och muntliga redovisningar krävs din närvaro på plats. Heltidsstudier motsvarar 20 poäng per vecka och beräknas omfatta cirka 40 timmar per vecka.

Avbrott

Om du har påbörjat dina studier och därefter varit inaktiv under mer än tre veckor i följd, utan att sjukanmäla dig till läraren, anses du ha avbrutit dina studier.

 

Senast uppdaterad: 2 mars 2023