Prövning på Centrum Vux

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning. En prövning ger dig möjligheten att få ett betyg. Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du läst. Då läser du på egen hand in en hel kurs för att sedan göra ett skriftligt och oftast även ett muntligt prov i ämnet. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

Då läser du på egen hand in en hel kurs för att sedan göra ett skriftligt och oftast även ett muntligt prov. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

Centrum Vux erbjuder prövning i följande kurser:

Svenska 1, 2 och 3, svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1a, 1b, 2a, 2b, 3a och 3b.

(Prövningar i Matematik C-spåret hänvisar vi till Fredrika Bremergymnasiet.)

Prövningar i yrkesämnen görs inte på Centrum Vux. Du söka ämnet hos andra anordnare.

Anmälan prövningar vårterminen 2023

Anmälningsperiod: 230315 - 230401 

Prövningsperiod: 230529 - 230609

Du anmäler dig via blanketten nedan. Blanketten ska då fyllas i och mejlas till ewa.norman@haninge.se  Glöm inte att bifoga en kopia på tidigare utfärdat slutbetyg från gymnasiet eller grundskolan när du skickar din anmälan.

Blankett -

Avgift

För att din anmälan ska bli giltig, krävs att du har betalat in en avgift på 500kr. Betalning sker via swish på nummer: 1236198824 och ska vara Centrum Vux tillhanda senast 3/4.

Särskilda avgiftsregler

Har du fått F i betyg på en kurs som du läst på komvux behöver du inte betala prövningsavgiften. Skicka in en kopia på ditt betyg till ewa.norman@haninge.se i samband med att du anmäler dig till prövningen.

Genomförande av prövning 

När vi har fått betygsunderlag och när avgiften är betald, kontaktar vi dig angående prövningen. 

 

Senast uppdaterad: 16 mars 2023