Studieformer

Foto: Mostphotos

Här presenterar vi våra studieformer. Studerar du på heltid 400 poäng på 20 veckor måste du räkna med att mycket tid går åt till hemarbete vilken studieform du än väljer.

Du kan välja klassrumsundervisning

Klassrumsundervisning betyder att du läser med andra elever på plats i skolan.

Din lärare leder undervisningen. I början av dina studier ges du möjlighet att ha ett enskilt samtal med läraren i varje kurs för att påbörja din pedagogiska planering. Det innebär att du tillsammans med läraren bl.a. diskuterar hur du ska studera för att nå dina mål.

Du behöver inte vara van vid att studera, men du behöver räkna med att lägga mycket tid på självstudier utöver lektionstiden.

Du kan välja distanskurs

Distansstudier innebär att du till största delen genomför din utbildning via datorn.

Du får lärarstöd på distans genom handledning via lärplattformen.

Du kan lyssna på inspelade lektioner och genomgångar, lämna in dina uppgifter och diskutera med andra studenter via webben.

När du blivit antagen till distanskurser blir du kallad till ett obligatoriskt informationsmöte i början av kursstarten där du får veta mer om kursens upplägg.

I början av dina studier ges du möjlighet att ha ett enskilt samtal med läraren i varje kurs för att påbörja din pedagogiska planering. Det innebär att du tillsammans med läraren bl.a. diskuterar hur du ska studera för att nå dina mål

  • Du som väljer att studera genom distansutbildning ska kunna studera mycket självständigt och kunna använda digitala medier.
  • Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling. Du ska vara studievan, ha datorvana och kunna ta stort ansvar för ditt eget lärande.
  • Du ska kunna söka och använda information på Internet. Du ska kunna kommunicera och delta i nätverk via Internet.
  • Du måste kunna komma till skolan för examinationer.

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 september 2018