Svenska för hantverkare, SFH

Foto: Mostphotos

Har du tidigare erfarenhet inom bygg, måleri, elektriker, svetsare, fordonsmekaniker eller billackerare? Vi har utbildningen för dig som vill fortsätta arbeta med yrket i Sverige.

Kan erbjuder även yrkesutbildningar för dig utan yrkesförkunskaper i kombination med SFI.

Du läser Svenska för invandrare, samtidigt som du lär dig yrkesspråket och får kontakt med din bransch samt praktiserar tillsammans med en handledare på din arbetsplats. Du kan få dina yrkeskunskaper kartlagda och möjlighet till komplettering av dina kunskaper. Du har möjlighet att fortsätta på Svenska som andraspråk, SVA, på grundläggande nivå.

I utbildningen får du även information om arbetsmiljö, säkerhet, svenska arbetsmarknaden och fackliga frågor med mera. Studiebesök ingår.

Kursens längd

Kurstiden är individuell. Det är en sammanhållen utbildning, vilket innebär både sfi och yrkesutbildning (gymnasiekurser) och du studerar fem dagar i veckan.

Krav

Minst påbörjad SFI D-nivå (betyg från SFI C).

Ansökan

Ansökningsblanketten fylls i och lämnas till Vuxenutbildningen i din hemkommun för godkännande.

Svenska för yrkesutbildade i Stockholm län

Svenska  för yrkesutbildade, Sfx, är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län, kommunernas medlemsorganisation Storsthlm och Länsstyrelsen i Stockholm. Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns kurser för elva olika yrkesområden. Kurserna är gratis för eleven och betalas av hemkommunen.

Läs mer om  Sfx-utbildningar

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019