Allmänt om Svenska för hantverkare

Svenska för hantverkare, SFH, är för dig som har ett hantverksyrke från ditt hemland.

Utbildningsplats

Utbildningsplats: Dalarövägen 33, 136 45 Handen.
Postadress: Centrum Vux Haninge, Marinens väg 30, 136 40 Handen.

Antagning

Krav: Minst påbörjad SFI D-nivå (betyg från SFI C).

Minst två års erfarenhet inom ett bygg- eller hantverksyrke som målare, byggare, svetsare, elektriker, billackerare eller fordonsmekaniker.

(Meriterande för dig som söker till fordonsmekaniker är att du har svenskt körkort, haft körkort i ditt hemland eller håller på att ta svenskt körkort).

För dig som inte har någon erfarenhet eller utbildning inom bygg, måleri, fordonsmekaniker eller billackering så finns utbildning även för dig.

Antagning: Två gånger per år.

Kursstarter

Bygg, måleri, fordon (mekaniker/lack)

Kursstart 2019: 19 augusti (sista ansökningsdag 30 april 2019).

Svets

Kursstart 2019: 21 oktober (sista ansökningsdag 31 augusti 2019).

Elektriker

Kursstart 2019: 5 augusti (sista ansökningsdag 30 april 2019).

Längd och omfattning

Individuellt, max 10 månader.

Innehåll

Svenska: SFI D + SVA Grund om individen så vill.

Yrkesinriktat innehåll: Arbetsplatsförlagt lärande, APL, där yrket och yrkesspråket tränas på plats med handledare, eventuellt kartläggning och möjlighet till komplettering av yrkeskunskaper till de branschcertifikat som krävs för arbete inom vissa områden.

Kurs i heta arbeten inom vissa yrkeskategorier, hjärt- och lungrädning. Information om arbetsmiljö och säkerhet, svenska arbetsmarknaden, fackliga frågor samt studiebesök. 

Utbildningen inleds med en fyra veckors introduktion där bedömning görs om språket är tillräckligt för att klara utbildningen.

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 februari 2019