Svenska för invandrare, SFI

Foto: Claudia Fried

SFI är en grundutbildning i svenska språket för vuxna invandrare med annat modersmål än svenska. Målet med SFI är att ge sådana kunskaper i svenska språket att det fungerar i utbildning, vardags- och arbetsliv. Du kan studera på SFI från och med 1 juli det år du fyller 16 år. Du måste också vara folkbokförd i Haninge.

Studievägar på SFI-utbildningen

SFI-utbildningen är uppdelad i studievägar och kurser anpassade till din bakgrund och dina mål med studierna. Efter varje avklarad SFI-kurs får du betyg.

  • Studieväg 1 med kurserna A till D är för dig som inte har gått i skolan så många år.
  • Studieväg 2 med kurserna B till D är för dig som har en grundskoleutbildning från ett annat land.
  • Studieväg 3 med kurserna C och D är för dig som har en gymnasial eller akademisk utbildning från ett annat land.

Studera dag- eller kvällstid

Du kan studera SFI på dagtid, för- eller eftermiddag, kvällstid eller lördag. SFI-kurser på olika nivåer startar kontinuerligt under hela året.

OBS! Ingen nybörjarkurs finns på lördagar.

Svenska för hantverkare

Är du eller vill du bli målare, byggnadsarbetare, bilmekaniker, svetsare eller billackerare och vill fortsätta i ditt yrke men behöver bättra på din svenska, kan du söka till Svenska för hantverkare.

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020