Frågor och svar om SFI på Centrum Vux

Foto: Mostphotos

Vi svarar på de vanligaste frågorna om SFI (Svenska för invandrare).

Hur söker jag till SFI på Centrum Vux?

Du måste besöka Centrum Vux och göra anmälan personligen. Lagen säger att du har rätt att börja läsa SFI inom tre månader. För etableringsdeltagare gäller andra regler. Det tar oftast mycket kortare tid, cirka en månad.

Läs mer hur du söker till SFI här

Vad är SFI?

SFI (Svenska för invandrare) är en utbildning som ger vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Vem får läsa SFI på Centrum Vux?

Du får läsa SFI på Centrum Vux om du:

  • är folkbokförd i Haninge kommun
  • är minst 16 år gammal
  • inte har grundläggande kunskaper i svenska språket

Kan jag läsa SFI på Centrum Vux om jag har samordningsnummer?

Du som har samordningsnummer får läsa SFI på Centrum Vux i Haninge om du:

  • är bosatt i Haninge kommun
  • är medborgare i EU/EES
  • har uppehållsrätt

Obs! Du måste visa att du är bosatt i Haninge kommun. För att göra anmälan behöver du besöka Centrum Vux, medtag ditt pass.

Jag är asylsökande med LMA-kort. Får jag läsa SFI på Centrum Vux?

Asylsökande får inte läsa SFI på Centrum Vux. Du måste ha uppehållstillstånd och personnummer och vara folkbokförd i Haninge kommun för att läsa SFI på Centrum Vux.

Vilken SFI-kurs ska jag börja med?

Om du inte har läst SFI förut börjar du i en introduktionskurs. Det finns tre olika studievägar och du börjar i en grupp utifrån din studiebakgrund och hur många år du har gått i skolan i hemlandet.

  • Studieväg 1, kurs A1, B1, C1 och D1 för elever med låg utbildning från hemlandet
  • Studieväg 2, kurs B2, C2 och D2 för elever som gått mellan 6 och 12 år i skolan i hemlandet
  • Studieväg 3, kurs C3 och D3 för elever med högre utbildning i hemlandet

Om du har läst SFI tidigare och har betyg eller intyg från SFI-studier får du plats i en grupp som passar din språknivå. Utan betyg eller intyg får du en tid för nivåtest.

Vad är nivåtest?

Om du har läst SFI i en annan kommun och/eller har kunskaper i svenska men saknar betyg eller intyg från tidigare SFI-studier gör du ett nivåtest som visar hur mycket svenska du kan och vilken SFI-kurs som passar dig. Du får en kallelse via sms med tid för nivåtest.

När får jag veta om jag är antagen till en kurs?

Godkänd ansökan ger dig plats på SFI och vi skickar en kallelse via sms till dig en till två veckor före kursstart.

Hur många timmar i veckan läser jag SFI på Centrum Vux?

Du kan läsa måndag till fredag, 15 timmar i veckan om du studerar på dagtid, två kvällar i veckan, 4 timmar i veckan om du studerar på kvällen eller 3 timmar i veckan om du studerar på lördagar.

Kan jag läsa SFI både kväll och lördag?

Ja, du kan läsa SFI både på kvällar och på lördagar.

Jag arbetar skift, ibland på dagtid och ibland på kvällstid. Kan jag läsa SFI på Centrum Vux?

Det finns SFI-kurser på förmiddagar, eftermiddagar, kvällar och lördagar. Ta kontakt med oss. Vi försöker hitta en lösning som passar dig.

Hur lång är SFI-utbildningen?

Det beror bland annat på din utbildningsbakgrund, dina förkunskaper och vilken kurs du blir placerad i. Kurs A1, B1, C1 och D1 tar cirka 12 månader vardera, kurs B2, C2 och D2 tar cirka 6 månader vardera och kurs C3 och D3 tar cirka 3 månader vardera.

Kan jag få betyg när jag läser SFI?

När din lärare bedömer att du har nått kursens mål anmäls du till nationellet prov (kurs B, C och D). Därefter kan du få betyg.

Praktisk information till dig som studerar på SFI

När kan jag skriva SFI-test och vem bestämmer när?

Nationella prov, NP skrivs efter kurs B, C och D. Nationella prov görs fem gånger per år. Din lärare bedömer när du ska skriva NP och hen anmäler dig till provet.

Vilka betyg kan jag få?

Du kan få betyg efter varje SFI-kurs. Betygsskalan är sexgradig och betygen är A, B, C, D, E och F. E är lägsta godkända betyg medan A är högsta betyg. F är ett underkänt betyg.

Måste jag betala för att läsa SFI?

Nej, SFI är gratis men du får själv betala för lexikon, pennor och anteckningsböcker.

Kan jag få CSN-lån eller studiestöd när jag läser SFI?

Nej, du får inte studiestöd från CSN för SFI-studier.

Kan jag få studentkort och SL-kort till rabatterat pris när jag läser SFI?

Du kan få studentkort men du har inte rätt att skaffa SL-kort till rabatterat pris när du läser SFI.

Jag bor i en annan kommun men vill studera SFI på Centrum Vux i Haninge. Får jag det?

Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill studera på Centrum Vux i Haninge måste du lämna in din ansökan till SFI-skolan i din hemkommun för beslut. Om din hemkommun godkänner att du studerar SFI på Centrum Vux i Haninge meddelar vi dig när du får börja studera här.

Jag bor i Haninge kommun men vill studera i en skola i en annan kommun. Får jag det?

Om du är folkbokförd i Haninge kommun och vill studera i en skola i en annan kommun måste du lämna in din ansökan till Centrum Vux. Om vi godkänner din ansökan får du studera SFI i en annan kommun. Vi kontaktar den aktuella skolan och de meddelar dig när du får börja studera där.

Jag har anmält mig till en SFI-kurs på dagtid men jag söker jobb också. Kan jag byta till en kvällskurs om jag börjar jobba på dagtid?

Om du vill byta till en annan SFI-grupp pratar du med din lärare som hjälper dig att byta grupp. Om du avbryter dina studier måste du lämna in en ny ansökan.

Jag får a-kasseersättning. Får jag läsa SFI medan jag får pengar från a-kassan?

Om du är arbetslös och får ersättning från a-kassan rekommenderar vi dig att ta kontakt med a-kassan och fråga om de godkänner att du läser SFI medan du får ersättning från a-kassan.

Jag ska åka på semester. Kan jag behålla min plats och komma tillbaka till samma grupp när jag kommer hem?

Du kan behålla din plats i din SFI-grupp i max två veckor. Du kontaktar receptionen eller SFI-samordnaren och du behöver eventuellt lämna in en ny ansökan om du har varit borta under en längre tid.

Vad gör jag om jag blir sjuk och inte kan gå i skolan?

Om du blir sjuk ska du sjukanmäla dig på:
sfi.sjuk@haninge.se

Jag vill fortsätta studera efter SFI. Finns det några andra kurser eller utbildningar på Centrum Vux?

Ja, du kan fortsätta studera på Centrum Vux när du är klar med din SFI-utbildning. Det finns enstaka kurser på grundskolenivå och på gymnasienivå, till exempel matematik, engelska och svenska som andra språk.

Centrum Vux erbjuder  yrkesutbildningar inom exempelvis vård och omsorg, florist, restaurang och ekonomi. Du kan även utbilda dig till bagare, undersköterska, barnskötare, ekonomiassistent, snickare, målare, fordonsmekaniker, billackerare, elektriker, svetsare, plattsättare och betongarbetare.

Kontakta våra studievägledare/syv för mer information eller läs mer under avdelningen:
Utbildningar och kurser

Jag vill studera hemma. Har ni distanskurser?

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 september 2018