Praktisk information om Svenska för invandrare, SFI

Foto: Mostphotos

Här får du praktisk information kring dina studier på SFI

Var ligger skolan?

Skolan ligger i Riksäpplet på Marinens väg 30, plan 5 och 6.

Vad ska jag ta med mig till skolan?

Det är bra att ha med sig lexikon, penna, anteckningsblock, almanacka eller kalender och pärm eller mapp.

Vilka regler gäller på SFI?

 • Du måste komma i tid.
 • Mobiltelefonen måste vara på ljudlöst under lektionerna.
 • I klassrummet lyssnar du på din lärare.
 • Du måste ta eget ansvar för dina studier.
 • Du måste göra hemarbeten och läxor.
 • I en klass finns elever från olika länder, kulturer och religioner. Därför är respekt, tolerans, förståelse och tålamod viktigt (läs mer på skolans likabehandlingsplan).
 • Om du blir sjuk, måste du skicka e-post med ditt namn och lärarens namn till sfi.sjuk@haninge.se

Hur ofta kommer jag till skolan?

Du planerar ditt schema med SFI-samordnaren.

Skolan erbjuder 15 timmar i veckan på dagtid med lärare i klassrum.

Kvällstid studerar du två gånger i veckan, måndag och onsdag, klockan 17.30–20.15.

Det finns också kurser på lördagar, klockan 10.00–13.00.

Hur länge ska jag studera på SFI?

Kurstiden är individuell. Du kan läsa SFI snabbare eller långsammare. Det beror på hur studievan du är, om du kan andra främmande språk och så vidare.

Olika SFI-kurser brukar ta olika lång tid

 • Studieväg 1
  Kurserna A1, B1, C1 och D1 cirka 900 timmar vardera
 • Studieväg 2
  Kurserna B2, C2 och D2 cirka 600 timmar vardera
 • Studieväg 3
  Kurserna C3 och D3 cirka 300 timmar vardera

När får jag betyg?

 • Betyg från A-kursen ges när lärarna bedömer att du uppnått kursmålen.
 • Betyg från B-, C- och D-kursen ges när lärarna bedömer att du uppnått kursmålen och fått godkänt på nationellt prov.

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 januari 2019