Yrkespaket Måleri

Foto: Mostphotos

Nationellt yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av målningsarbeten inom byggbranschen.

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• förmåga att utföra arbetsuppgifter inom ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor samt uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial.

 • kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

 • kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.

• kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel. 

• kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.  

• kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.

• förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder. 

• kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt. 

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en anställning, som du själv söker, i ett branschföretag.

Körkort (B) är en fördel.

Förkunskaper

Utbildningen bygger på Grundskola eller motsvarande kunskaper i svenska från grundskolans årskurs 9 eller gymnasieförberedande nivå från Komvux.

Läs mer om kursbeskrivningarna på Skolverkets hemsida skolverket.se

Kursinformation

Kursstart
Augusti 2022

Poäng
100 poäng

Kurstid
2 terminer på heltid 

Kurser

Termin 1

  • Måleriprocessen, 200 poäng 
  • Måleri 1, 200 poäng

Termin 2 

  • Måleri 2, 200 poäng
  • Måleri 3, 200 poäng
  • Måleri 4, 200 poäng

Senast uppdaterad: 31 maj 2023