Om Centrum Vux inte erbjuder de kurser du behöver

Om du vill ansöka till en kurs som Centrum Vux inte erbjuder använder du ansökan till NTI-skolan, som Haninge kommun har avtal med. Din ansökan kommer att prövas utifrån aktuella styrdokument, förordningar och ekonomiska resurser.

Hämta ansökan här för att söka till kurs som inte finns i Centrum Vux utbud.

Gäller det ett kurspaket måste du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.  syv@haninge.se

Så här gör du när du söker utbildning som Centrum Vux inte har i sitt utbud:

Hämta hem ansökan, skriv ut den och fyll i önskad kurs/önskade kurser. Datera och skriv under ansökan. Lämna den till Centrum Vux Haninge eller skicka in den påskrivna ansökan för godkännande till ike@haninge.se

OBS! Ansökan måste vara daterad och undertecknad för att kunna behandlas.

Betyg, och intyg som styrker särskilda skäl, måste lämnas tillsammans med din ansökan. Motivera varför du vill gå den utbildning du söker.

Du får svar på ansökan senast 14 dagar före kursstart.

Det är alltid Centrum Vux sista ansökningsdag som gäller även om kommunen du söker till har en senare ansökningsdag.
Se nedan:


Sista ansökningsdag till utbildning/kurser

Ansökan måste vara inlämnad till Centrum Vux senast sex veckor innan den första i månaden som kursen startar:

  • Januari (sista ansökningsdag 22 november)
  • Mars (sista ansökningsdag 17 januari)
  • Maj (sista ansökningsdag 21 mars)
  • Augusti (sista ansökningsdag 20 juni)
  • Oktober (sista ansökningsdag 22 augusti)

Sent inlämnade ansökningar eller ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Efter det att du har sökt:

Du får svar på ansökan senast 14 dagar före kursstart.

Betyg:

Beställs via den skola/kommun där du har studerat. 

Vid frågor om ditt beslut: 

Kontakta i första hand koordinator Jale Köylüoglu för omprövning.

jale.koyluoglu@haninge.se

Överklaga ansökan: 

Skolväsendets överklagandenämnd

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 september 2020