Om Centrum Vux inte erbjuder de kurser du behöver

Om du vill ansöka till en kurs som Centrum Vux inte erbjuder använder du ansökan till NTI-skolan, som Haninge kommun har avtal med. Din ansökan kommer att prövas utifrån aktuella styrdokument, förordningar och ekonomiska resurser.

Gäller det ett kurspaket måste du kontakta våra studie- och yrkesvägledare. syv@haninge.se

När du söker till kurs som inte finns i Centrum Vux utbud och använder ansökan nedan så är det följande ansökningstider som gäller:

Studieperiod 1 - Studietid 21-01-11 tom 21-03-19
(ansökningstid 201028 tom 201129)
Studieperiod 2 - Studietid 21-03-22 tom 21-05-28
(ansökningstid 201028 tom 201129)

Stuideperiod 3 - Studietid 21-05-21 tom 21-08-06 (information kommer)
Studeiperiod 4 - Studietid 21-08-16 tom 21-10-15 (information kommer)
Studieperiod 5 - Studietid 21-10-18 tom 21-12-17 (information kommer)

Ansökan till kursstart 2021-01-11 och 2021-03-22.
Hämta ansökan här!

Sista ansökningsdag till utbildning/kurser hos andra anordnare

Ansökan måste vara inlämnad till Centrum Vux senast sex veckor innan den första i månaden som kursen startar:

  • Januari (sista ansökningsdag 22 november)
  • Mars (sista ansökningsdag 17 januari)
  • Maj (sista ansökningsdag 21 mars)
  • Augusti (sista ansökningsdag 20 juni)
  • Oktober (sista ansökningsdag 22 augusti)

Om du vill läsa en kurs som inte finns i Centrum Vux/NTIs utbud (distanskurser) så ska en ansökan från annan anordnare lämnas in.


Hur går det till?

Fyll i ansökan med önskad kurs/kurser. Skriv ut den, datera och skriv under ansökan. Lämna den till Centrum Vux Haninge eller skicka in den påskrivna ansökan för godkännande till ike@haninge.se

OBS! Ansökan måste vara daterad och undertecknad för att kunna behandlas.

Betyg, och intyg som styrker särskilda skäl, måste lämnas tillsammans med din ansökan. Motivera varför du vill gå den utbildning du söker.

Du får svar på ansökan senast 14 dagar före kursstart.

Sent inlämnade ansökningar eller ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Efter det att du har sökt:

Du får svar på ansökan senast 14 dagar före kursstart.

Betyg:

Beställs via den skola/kommun där du har studerat. 

Vid frågor om ditt beslut: 

Kontakta i första hand koordinator Jale Köylüoglu för omprövning.

jale.koyluoglu@haninge.se

Överklaga ansökan: 

Skolväsendets överklagandenämnd

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020