Om Centrum Vux inte erbjuder de kurser du behöver

Om du vill ansöka till en kurs eller ett kurspaket som Centrum Vux inte erbjuder måste du ansöka via en annan kommun. Din ansökan kommer att prövas utifrån aktuella förordningar och ekonomiska resurser.

Så här gör du när du söker utbildning i en annan kommun:

1. Gå in på hemsidan för en annan kommun där du har hittat utbildningen
till exempel:

Tyresö, 
https://open24.ist-asp.com/tyreso/vux/Vux/Start

Stockholm,
https://komvux.stockholm.se/vux/vux/start

Nynäshamn,
https://open24.ist-asp.com/nynashamn/vux/Vux/Start

2. Fyll i deras webbansökan.

3. Skriv ut ansökningen på papper och lämna till Centrum Vux Haninge för godkännande eller ansökan som PDF till oss på: ike@haninge.se 
Betyg och intyg som styrker särskilda skäl måste lämnas ihop med ansökan. Motivera varför du vill gå den utbildningen du söker.

4. Du får svar på ansökan senast 14 dagar före kursstart.

Det är alltid Centrum Vux sista ansökningsdag som gäller även om kommunen du söker till har en senare ansökningsdag.
Se nedan:


Sista ansökningsdag till utbildning/kurser med start 2020

Studiestart        Ansökan måste vara inlämnad till Centrum Vux senast:

  • September         1 juli
  • Oktober              1 september
  • November           1 oktober

Sent inlämnade ansökningar eller ofullständiga ansökningar behandlas inte förrän de är kompletta.

Efter det att du har sökt:

Du får svar på ansökan senast 14 dagar före kursstart.

Betyg:

Beställs via den skola/kommun där du har studerat. 

Vid frågor om ditt beslut: 

Kontakta i första hand koordinator Jale Köylüoglu för omprövning.

jale.koyluoglu@haninge.se

Överklaga ansökan: 

Skolväsendets överklagandenämnd

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 juli 2020