Om Centrum Vux inte erbjuder de kurser du behöver

Om du vill ansöka till en kurs som Centrum Vux inte erbjuder använder du ansökan till NTI-skolan, som Haninge kommun har avtal med. Din ansökan kommer att prövas utifrån aktuella styrdokument, förordningar och ekonomiska resurser.

Gäller det ett kurspaket måste du kontakta våra studie- och yrkesvägledare. syv@haninge.se

När du söker till kurs som inte finns i Centrum Vux utbud och använder ansökan nedan så är det följande ansökningstider som gäller:

Studieperiod 1 - 

Studieperiod 2 - Studietid 21-03-22 tom 21-05-28
(ansökningstid 210203 tom 210226)

Stuideperiod 3 - Studietid 21-05-21 tom 21-08-06 (information kommer)
Studeiperiod 4 - Studietid 21-08-16 tom 21-10-15
(ansökningstid 210428 tom 210530)
Studieperiod 5 - Studietid 21-10-18 tom 21-12-17
(ansökningstid 210428 tom 210530 samt 210906 tom 210929)

Du kan inte längre söka till vår Studieperiod 1 (kursstart 21-01-11).

Sista ansökningsdag till utbildning/kurser hos andra anordnare:

  • Januari (sista ansökningsdag 22 november)
  • Mars (sista ansökningsdag 17 januari)
  • Maj (sista ansökningsdag 21 mars)
  • Augusti (sista ansökningsdag 20 juni)
  • Oktober (sista ansökningsdag 22 augusti)

Om du vill läsa en kurs som inte finns i Centrum Vux/NTIs utbud (distanskurser) så ska en ansökan från annan anordnare lämnas in.


Hur går det till?

Fyll i ansökan med önskad kurs/kurser. Skriv ut den, datera och skriv under ansökan. Lämna den till Centrum Vux Haninge eller skicka in den påskrivna ansökan för godkännande till ike@haninge.se

OBS! Ansökan måste vara daterad och undertecknad för att kunna behandlas.

Betyg, och intyg som styrker särskilda skäl, måste lämnas tillsammans med din ansökan. Motivera varför du vill gå den utbildning du söker.

Sent inlämnade ansökningar eller ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Efter det att du har sökt:

Du får svar på ansökan cirka 14 dagar före kursstart.

Betyg:

Beställs via den skola/kommun där du har studerat. 

Vid frågor om ditt beslut: 

Kontakta i första hand koordinator Jale Köylüoglu för omprövning.

jale.koyluoglu@haninge.se

Överklaga ansökan: 

Skolväsendets överklagandenämnd

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2021