Ansök till en kurs som Centrum Vux inte erbjuder

Om du vill ansöka till en kurs som Centrum Vux inte erbjuder använder du ansökan till NTI-skolan, som Haninge kommun har avtal med. Din ansökan kommer att prövas utifrån aktuella styrdokument, förordningar och ekonomiska resurser.

Ansökningstider till NTI-skolan

När du söker till kurs som inte finns i Centrum Vux utbud och använder ansökan nedan så är det följande ansökningstider som gäller:

Period 1: 9 januari till 17 mars
Söktid: Ansökan är stängd.

Period 2: 20 mars till 26 maj
Söktid: Ansökan är stängd

Period 3: - 29 maj till 4 augusti
Söktid: 17 april - 26 april

Period 4: - 14 augusti till 13 oktober
Söktid: 27 april - 24 maj

Period 5: - 16 oktober till 20 december
Söktid: 27 april - 7 september

OBS! Du som i din ansökan hänvisar till att du är arbetslös, behöver styrka detta med utskrivet intyg från Arbetsförmedlingen.

 

Ansökningstider hos andra anordnare

Sista ansökningsdag till utbildning/kurser hos andra anordnare:

  • Januari (sista ansökningsdag 13 november)
  • Mars (sista ansökningsdag 22 januari)
  • Maj (sista ansökningsdag 2 april)
  • Augusti (sista ansökningsdag omkring 1 juni)
  • Oktober (sista ansökningsdag är omkring 13 augusti)

Om du vill läsa en kurs som inte finns i Centrum Vux/NTIs utbud (distanskurser) så ska en ansökan från annan anordnare lämnas in enligt nedan.

Stockholm stad är en annan anordnare, här hittar du Stockholms stads kursutbud.

Hur går det till?

Fyll i ansökan med önskad kurs/kurser. Skriv ut den, datera och skriv under ansökan. Lämna den till Centrum Vux Haninge eller skicka in den påskrivna ansökan för godkännande till ike@haninge.se

OBS! Ansökan måste vara daterad och undertecknad för att kunna behandlas.

Betyg, och intyg som styrker särskilda skäl, måste lämnas tillsammans med din ansökan. Motivera varför du vill gå den utbildning du söker.

OBS! Du som i din ansökan hänvisar till att du är arbetslös, behöver styrka detta med utskrivet intyg från Arbetsförmedlingen.

Sent inlämnade ansökningar eller ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Efter det att du har sökt

Du får svar på ansökan cirka 14 dagar före kursstart.

Betyg

Beställs via den skola/kommun där du har studerat. 

Vid frågor om ditt beslut, eller om du vill tillföra ny information och begära omprövning av ditt beslut

Kontakta i första hand administrationen på ikeomprovning@haninge.se eller på telefon 08-606 52 83.

Överklaga ansökan

Skolväsendets överklagandenämnd

Viktig information!

Alla prov på NTI skolan ska göra på plats, inte online. 

Senast uppdaterad: 27 februari 2023