Om Centrum Vux inte erbjuder de kurser du behöver

Om du vill ansöka till en kurs eller ett kurspaket som Centrum Vux inte erbjuder så måste du ansöka via en annan kommun. Din ansökan kommer att prövas utifrån aktuella förordningar och ekonomiska resurser.

Så här gör du när du söker utbildning i en annan kommun:

 1. Gå in på hemsidan för en annan kommun där du har hittat utbildningen–
  till exempel:
  Stockholm, https://komvux.stockholm.se/vux/vux/start
  Nynäshamn, https://open24.ist-asp.com/nynashamn/vux/Vux/Start
  Tyresö, https://open24.ist-asp.com/tyreso/vux/Vux/Start

 2. Fyll i deras webbansökan.
 3.  Skriv ut ansökningen på papper och lämna till Centrum Vux Haninge för godkännande eller ansökan som PDF till oss på: ike@haninge.se   
 4. Betyg måste lämnas ihop med ansökan. Motivera varför du vill gå den utbildningen du söker.

Det är alltid Centrum Vux sista ansökningsdag som gäller även om kommunen du söker till har en senare ansökningsdag. Se nedan:

 


 Sista ansökningsdag för olika studieperioder 2019

Studiestart             Ansökan måste vara inlämnad till Centrum Vux senast:

 • Januari              1 december
 • Februari            1 januari
 • Mars                  1 februari
 • April                   1 mars
 •  Maj                    1 april
 •  Juni                    1 april
 •  Juli                     1 maj
 •  Augusti              1 juni
 •  September        1 juli
 •  Oktober             1 september
 •  November          1 oktober
 •  December          1 oktober

Efter det att du har sökt:

Du får ett första beslut från Centrum Vux Haninge. Därefter får du ytterliggare ett beslut från den skola som du har ansökt till.
Du får svar på ansökan senast 14 dagar före kursstart.

Betyg:
Beställs via den skola/kommun där du har studerat. 

Överklagandenämnden: 
Om utbildningsanordnaren inte erbjuder dig plats kan du skicka en överklagan för beslut om eventuell omprövning.
Läs mer under Relaterad Information.


 

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 mars 2019