Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Validering av kompetens

Har du tidigare utbildning och erfarenhet inom ett ämne eller kurs?

Foto: Mostphotos

Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de utvecklat på olika sätt, i utbildning, på arbetsplats, i hem- och föreningsliv för att ge några exempel.

Vissa kunskaper och viss kompetens kan finnas dokumenterat i betyg från utbildningsväsendet, medan icke-formellt och informellt lärande kan vara dokumenterat, exempelvis i form av intyg från arbetsgivare. Ofta finns dessutom en hel del som inte är dokumenterat.

Validering innebär en möjlighet för den enskilde att få sin kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd.

Validering ger också en ökad möjlighet att klarlägga kunskapsnivån för att därmed bättre kunna anpassa eventuella fortsatta studier till individens behov. I vissa fall kan studietiden förkortas.

För mer information kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Nya regler om kartläggning och validering inom komvux:
Läs mer på Skolverkets webbplats

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
08- 606 79 50
syv@haninge.se

Besöksadress
Marinens väg 30, ingång O plan 5

Senast uppdaterad: 12 januari 2024