För våra studerande

Foto: Centrum Vux

Här nedan finner du information samt vem du kan vända dig till med frågor kring dina studier.

I vår reception på plan 5 hjälper vi dig gärna med:

  • Utskrift av kursintyg samt samlat betygsdokument
  • Återbud och avbrott på kurser
  • Inloggning till datorerna och portal.haninge.se
    Instruktionsfilm om portalinloggning
  • Utskrift av frånvaro/närvarorapport

Information till dig som studerar hos oss

När du studerar hos oss måste du vara tillgänglig vid exempelvis prov. Lektioner erbjuds enligt schema i Google classroom och du förväntas vara tillgänglig vid olika examinationstillfällen.

Om du är sjuk

Meddela alltid i första hand din lärare vid sjukdom/sjuksrivning.
Anmäl sjukdom/sjuksrivning till försäkringskassan när du studerar med studiestöd från CSN. Då kan du behålla dina bidrag och lån medan du är sjuk. CSN kan också ta hänsyn till att du var sjuk när CSN till exempel prövar. 

Maila din lärare eller kontakta läraren via V-klass.

Lärplattform Vklass (login krävs)

Studentkort

Studentkortet ger dig rabatter. Har du CSN-bidrag så får du ditt kort via mecenat. Om du inte har CSN-bidrag ska du själv söka till mecenat med ett kursintyg som du kan hämta i receptionen.

Läs mer på mecenats hemsida

SL-kort för vuxenstuderande

SL har som regel att deras studentrabatter enbart kan utnyttjas av studerande i studiestödsberättigande utbildningar.

Läs mer om SL-kort för vuxenstuderande

Elever som studerar på SFI är inte berättigade till studiestöd och kan därför inte köpa SL-kortet med studentrabatt. 

Yrkeshögskola

Läser du på yrkeshögskola så är du berättigad till ett Mecenatkort. Kortet kommer automatiskt i början av terminen till din folkbokföringsadress.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Haninge kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringsbesked finns i vår reception.

Skyddade personuppgifter

Du bör alltid kontakta receptionen på plan 5 om du har skyddade personuppgifter från Skatteverket.

Senast uppdaterad: 7 april 2021