Information om slutbetyg

Obs!! Möjligheten att utfärda betyg från komvux på gymnasial nivå förlängs i ytterligare ett år fram till och med den 1 juli 2021!

Kontakta studie-och yrkesvägledarna: syv@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 april 2020