Beslutet om distansundervisning för gymnasiet och Centrum Vux upphör

Fredrika Bremerskolan

Haninge kommun har beslutat att återgå till ordinarie undervisningsform på gymnasiet och Centrum Vux från den 15 juni 2020. Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens rekommendation om att distansundervisningen ska bedrivas till och med den 14 juni 2020.

Kommunens gymnasieskolor öppnar för undervisning i skolans lokaler igen från och med den 15 juni 2020. Beslutet påverkar inte vårterminens undervisning eller studentavslutningarna.

Fortsatt distans för vissa kurser på Centrum Vux

Elever inom komvux ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för vuxna för att minska smittspridningen. I vissa fall kan det innebära att distansundervisning delvis fortfarande behövs.

Centrum Vux kommer att separat meddela berörda vilka kurser som fortsatt kommer att behöva bedrivas på distans och vilka som bedrivs på plats i lokalerna.

Kommunens beslut kan komma att ändras om Folkhälsomyndigheten förändrar sina rekommendationer.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 juli 2020