Information om slutbetyg

1 juli 2020 - sista datum för att utfärda slutbetyg!

Kontakta studie-och yrkesvägledarna: syv@haninge.se

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 mars 2020