Rekommendationer angående fjärr/distansundervisning

Haninge Kommun har beslutat att följa regeringens rekommendationer vad gäller fjärr/distansundervisning för Komvux.

Det betyder att det inte kommer att bedrivas undervisning på plats på Centrum Vux. Undervisningen kommer fortfarande att pågå. Lärarna använder Vklass, Google Classroom och andra digitala verktyg för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig så mycket som möjligt av innehållet hemifrån eller på annan plats.

Under sommaren veckorna 27-29 är receptionen öppen kl 9:00-12:00.

Telefontid kl 9:00-11:00

Sommarstäng veckorna 30-31

Från och med vecka 32 är receptionen åter igen öppen kl 9:00-12:00 samt telefontid kl 9:00-11:00

Boka tid via mejlen om du behöver träffa någon på administrationen.

Studie- och yrkesvägledningen kan endast nås för studieplanering via mejl eller telefon, se skolans hemsida.

Elever som inte har inloggningsuppgifter till Centrum Vux kontakta centrumvux@haninge.se
Information om läget uppdateras kontinuerligt på www.centrumvux.haninge.se och www.haninge.se.

En undran är säkert hur lång tid detta kommer att gälla och om sådant som slutbetyg och nationella prov kommer att påverkas. I nuläget kan vi inte ge er något besked kring när vi kan återgå till reguljär undervisning igen. Självklart kommer vår ordinarie planering för betygsättning, prov och studenten att påverkas men på vilket sätt är för tidigt att säga i nuläget.

Situationen vi befinner oss i är extraordinär då vi på samhällsnivå inte varit med om något liknande. För ska vi klara det här på ett bra sätt måste vi göra det tillsammans. Tack på förhand!

Vänliga hälsningar
Skolledningen Centrum Vux

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 juni 2020