Betyg och examensbevis

Du beställer ditt betyg genom att ringa eller mejla till Centrum Vux. Du kan även besöka vår reception på plan 5.

Beställning av betyg

Betygsdokumentet heter Utdrag ur betygskatalogen (tidigare Samlat betygsdokument). Du bestämmer själv om du vill ha med samtliga kurser som avslutats eller om du vill välja att ha med specifika kurser.

Du kan hämta betyget i receptionen, ta med giltig legitimation.

Studerar du i annan kommun ska betyget beställas via den kommun du skickat ansökan till.

Du beställer betyg genom att mejla till
centrumvux@haninge.se

  • Förnamn och efternamn
  • Personnummer (8 siffror)
  • Adress om du behöver få det skickat till dig
  • Samtliga kurser eller vilka specifika kurser du vill beställa

Beställning av slutbetyg (2 350 poäng)

Sista datum för att utfärda ett slutbetyg är den 1 juli 2020.

Om du vill ha ett slutbetyg utfärdat kontaktar du studie- och yrkesvägledare på Centrum Vux. När du gör din anmälan om att du vill ha ett slutbetyg, så ska du ha med dig dina betygsunderlag för slutbetyget. Detta gäller alla betyg förutom ännu ej satta betyg i pågående kurser. Anmälan till studievägledarna ska göras i god tid (4 veckor innan). Vi utfärdar slutbetyg för de som är skrivna i Haninge kommun alternativt de som har betyg i sin senaste lästa kurs på Centrum Vux.

Beställning av gymnasieexamensbetyg (2 400 poäng)

Ska du beställa utfärdande av dokument för gymnasieexamen behöver du kontakta studievägledarna i god tid (4 veckor innan). Du måste ha med dig dina betygsunderlag för examensbeviset. Detta gäller alla betyg förutom ännu ej satta betyg i pågående kurser.

Boka en tid med studie- och yrkesvägledarna för att förbereda inför examensbeviset. Skriv namn, personnummer och en kort beskrivning av ditt mejl (ärende).

Betyg före kursslut?

Om du sökt eller planerar att söka till eftergymnasiala studier och behöver komplettera ansökningen med betygen före kursslut. Beställning av betyg före kursslut gör du via en blankett från receptionen. Du ska även prata med berörd lärare direkt vid kursstart.

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 september 2018