Betyg och examensbevis

Du beställer ditt betyg genom att ringa eller mejla till Centrum Vux. Du kan även besöka vår reception på plan 5.

Datum för att komplettera betyg till högskola/universitet till antagningen HT-22.

21 juni är sista kompletteringsdag för betyg till högskola/universitet, då måste dina betyg senast finnas på antagning.se.

Möjligheten att få SLUTBETYG från komvux förlängs till och med den 1 juli 2025!

För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska de äldre bestämmelserna om behörighet också fortsätt att gälla för den som senast den 1 juli 2025 har fått slutbetyg från gymnasial komvux.

Läs mer här:
Möjlighet att få slutbetyg ...

Beställning av betyg

Betygsdokumentet heter Utdrag ur betygskatalogen (tidigare Samlat betygsdokument). Du bestämmer själv om du vill ha med samtliga kurser som avslutats eller om du vill välja att ha med specifika kurser.

Du beställer ditt betyg på enstaka kurser genom att ringa eller mejla till Centrum Vux. Du kan även besöka vår reception på plan 5. Om du ska ta ut slutbetyg eller examensbevis så måste du kontakta SYV.

Studerar du i annan kommun ska betyget beställas via den kommun du skickat ansökan till.

Du beställer betyg genom att mejla till
centrumvux@haninge.se

  • Förnamn och efternamn
  • Personnummer (8 siffror)
  • Adress om du behöver få det skickat till dig
  • Samtliga kurser eller vilka specifika kurser du vill beställa

 

Om du läser mot slutbetyg eller examensbevis är det viktigt att du upprättar en studieplan med vägledare hos oss. Ifall du redan har en planering behöver du inte kontakta oss igen, men om du inte har en planering, skicka ett mail till syv@haninge.se och skriv ”Examensbevis” eller ”Slutbetyg” i ämnesraden. Ifall du endast har nya kurser betygsatta A-F så är det Examensbevis du läser emot och om du har blandade kurser, det vill säga som både är betygsatta IG-MVG samt A-F kan det vara antingen examensbevis eller slutbetyg som du läser emot.

 

Utfärdande slutbetyg/examensbevis

7/11-22 är sista dagen för att lämna in kompletta betygsunderlag för att vi ska kunna utfärda slutbetyg/examensbevis innan sista kompletteringsdag till högskola/universitet 1 december.

Alla betygsunderlag skall då finnas tillhanda på Centrum Vux. De ska vara underskrivna av rektor på den skola/i den kommun du studerat vid.

Du behöver inte lämna in betyg för kurser lästa på Centrum Vux eller via vårt eget samarbete med NTI.

Du ska kontakta den studie- och yrkesvägledare du tidigare gjort din studieplanering med alternativt maila: syv@haninge.se 

Vi utfärdar slutbetyg för de som är skrivna i Haninge kommun alternativt de som har betyg i sin senaste lästa kurs på Centrum Vux.

 

Betyg före kursslut?

Om du sökt eller planerar att söka till eftergymnasiala studier och behöver komplettera ansökningen med betygen före kursslut. Beställning av betyg före kursslut gör du via en blankett från receptionen. Du ska även prata med berörd lärare direkt vid kursstart.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2022