Betyg till antagning.se

Här nedan finner du information om hur betyg skickas till antagning.se via Centrum Vux.

Centrum Vux skickar in betyg utfärdat efter 2014 till betygsdatabasen UHR (Universitets och högskolerådet) via en fil. Vi skickar in betygen så fort det är utfärdat. Är betyget utfärdat innan 2014 måste eleven själv skicka in betygen.  

Varför ser inte eleven sina betyg på antagning.se?

Först när eleven anmäler sig via antagning.se förs betyget automatiskt över från betygsdatabasen till antagningen. Det tar minst en dag innan eleven kan se betyget på sina sidor. 

Tänk på att det endast är examen och slutbetyg som förs över, samt enstaka kurser från Komvux.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021