Lärplattform och datorer

På Centrum Vux används två olika plattformar för kommunikation mellan lärare och elever.

  • V-klass
  • GAFE (centrumvux.se)

V-klass används mest för våra sammanhållna- och distanskurser, medan GAFE används till mestadels för SFI.

Det krävs inloggning till båda plattformen.

Kurser och elevuppgifter läggs upp på GAFE (Centrumvux.se) av läraren för kursen, medan kurser och elevuppgifter i V-klass synkas automatiskt från Extens (skolans databas).

Inloggningsuppgifter till wi-fi, datorerna och V-klass får du i receptionen.

Ring, skicka e-post eller kom till receptionen på plan 5.

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 september 2018