Lärplattform och datorer

På Centrum Vux används två olika plattformar för kommunikation mellan lärare och elever.

  • V-klass
  • G Suite (Google Classroom på @ubf.haninge.se)

V-klass används mest för våra sammanhållna- och distanskurser, medan G Suite (Google Classroom) används mestadels för SFI.

Kurser läggs upp på G Suite (Google Classroom på @ubf.haninge.se) av läraren för kursen, men elevuppgifter finns redan i systemet och lärarna kan bjuda in dem.

Kurser och elevuppgifter i V-klass synkas automatiskt från Extens (skolans databas) 10 dagar innan kursstart.

Det krävs inloggning till båda plattformarna.

Inloggningsuppgifter till Google Classroom, wi-fi, datorerna och V-klass får du i receptionen. 

Ring, skicka e-post eller kom till receptionen på plan 5.

Senast uppdaterad: 26 februari 2021