Nivåtest

Foto: Mostphotos

Information kring nivåtest på Centrum Vux

Centrum Vux erbjuder nivåtest i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Om du vill ansöka till en av dessa kurser och inte vet på vilken kunskapsnivå du är behöver du göra ett nivåtest.
För att göra ett nivåtest på Centrum Vux behöver du vara folkbokförd i Haninge kommun samt ej uppnått betyg i ämnet.
Du kan inte göra nivåtest i ett ämne som du läser just nu och det måste ha gått minst ett år senast gjorde test i ämnet.

För anmälan och tidsbokning:
För nivåtest i svenska, svenska som andraspråk behöver du först kontakta en studievägledare för att få reda på vilket test du behöver göra syv@haninge.se  maila sedan till nivatest@haninge.se för tidsbokning.

För nivåtest i matematik behöver du endast kontakta matematiklärare Bengt Andersson på bengt.andersson@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 maj 2022