Kursstart vårterminen 2022 period 1

Välkommen att studera på Centrum Vux! Här hittar du information kring kurslitteratur samt uppropstider för vårterminen. Observera att du som ska studera hos NTI-skolan får aktuell kurslitteratur via NTI-skolan.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kommer våra kurser/utbildningar som är på dag/kvällstid ska delvis hållas på distans. 

Så snart vi får ändrade rekommendationer från ansvariga myndigheter kommer vi att ställa om till klassrumsundervisning på heltid.

Samtliga upprop för grund- pch gymnasiekurser i januari kommer att vara på plats i skolan.

Information om upprop i jannuari 2022:

- upprop för gymnasiekurser och sammanhållna utbildningar är den 10 januari 2022. Tider publiceras här den 17 december.

- upprop för kurser på grundläggande nivå är den 11 januari 2022. Tider  publiceras här den 17 december.

Schemat för alla kurser pubilceras den 5 januari 2022. 

 

Läroplattformar som används på Centrum Vux:
V-klass används av:
Vårdkurser/utbildningar
Matematik 

Google classroom:
Övriga kurser/utbildningar

UBF-mailadress
Som elev får du en mailadress som du behöver för dina studier hos oss på Centrum Vux (förnamn.efternamn@ubf.haninge.se).

 

Senast uppdaterad: 2 december 2021