Studiestartstöd

Om du vill studera och är arbetslös och saknar utbildning från grundskolan eller gymnasiet så finns ett ganska nytt studiebidrag, Studiestartsstöd.

Vem kan få studiestartsstöd?

Du som:

  • är mellan 25–56 år
  • Under de senaste tolv månaderna ska du ha varit inskriven på arbetsförmedlingen och arbetssökande under sammanlagt minst sex månader av dessa
  • har kort tidigare utbildning, ej gymnasiekompetens
  • studerar minst 50 procent i minst tre veckor

Du måste gå någon av dessa utbildningar för att kunna få studiestartsstöd

  • Utbildningar på grundskole- och gymnasienivå inom Komvux.
    (inte SFI, uppdragsutbildning eller utbildning som kombineras med traineejobb).
  • Allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå på folkhögskola.

Du kan inte få studiestartsstöd samtidigt som du har vissa andra ersättningar.

Under 2019 har det varit tveksamt om möjligheten till att söka studiestartsstödet ska finnas kvar efter 2020.

Nu har nya beslut tagits i frågan, se nedan.

Studiestartstödet föreslås vara kvar

Regeringen föreslår i sin budgetproposition att studiestartsstödet ska vara kvar och har lagt ett förslag på budget för de närmaste tre åren. Detta är en förändring jämfört med budgeten som beslutades i våras, där inga pengar var avsatta för studiestartsstödet efter 2019.

 

 

Senast uppdaterad: 2 oktober 2019