Våra studieperioder

Här finns information om våra studieperioder samt våra ansökningstider.

Studieperioder  och ansökningstider under 2021.

P5 211018 - 211217

Studieperioder  och ansökningstider under 2022.

P1 220110-220318
Söktid: 211014-211201

P2 220321-220527
Söktid: 211014-220216

P3 220530-220812
Söktid: uppdateras snart

P4 220815- 221014
Söktid: uppdateras snart

P5 221017-221216
Söktid: uppdateras snart

 

Senast uppdaterad: 8 oktober 2021