Validering av kompetens

Foto: Mostphotos

Har du tidigare utbildning och erfarenhet inom ett ämne eller kurs?

Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de utvecklat på olika sätt, i utbildning, på arbetsplats, i hem- och föreningsliv för att ge några exempel.

Vissa kunskaper och viss kompetens kan finnas dokumenterat i betyg från utbildningsväsendet, medan icke-formellt och informellt lärande kan vara dokumenterat, exempelvis i form av intyg från arbetsgivare. Ofta finns dessutom en hel del som inte är dokumenterat.

Validering innebär en möjlighet för den enskilde att få sin kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd.

Validering ger också en ökad möjlighet att klarlägga kunskapsnivån för att därmed bättre kunna anpassa eventuella fortsatta studier till individens behov. I vissa fall kan studietiden förkortas.

För mer information kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Nya regler om kartläggning och validering inom komvux:
Läs mer på Skolverkets hemsida

Senast uppdaterad: 22 december 2022