Frågor och svar om SFI på Centrum Vux

Foto: Mostphotos

Vi svarar på de vanligaste frågorna om SFI (Svenska för invandrare).

Hur söker jag till SFI på Centrum Vux?

Du hämtar ansökningsblanketten på vår hemsida och skickar in den per post eller mejl. Du är välkommen till receptionen om du behöver hjälp. En sfi-koordinator kommer att kontakta dig via telefon eller e-post inom 4 veckor.

Läs mer hur du söker till SFI här

Vad är SFI?

SFI (Svenska för invandrare) är en utbildning som ger vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Vem får läsa SFI på Centrum Vux?

Du får läsa SFI på Centrum Vux om du:

  • är folkbokförd i Haninge kommun
  • är minst 16 år gammal
  • inte har grundläggande kunskaper i svenska språket

Kan jag läsa SFI på Centrum Vux om jag har samordningsnummer?

Du som har samordningsnummer får läsa SFI på Centrum Vux i Haninge om du:

  • är bosatt i Haninge kommun
  • är medborgare i EU/EES
  • har uppehållsrätt

Jag är asylsökande med LMA-kort. Får jag läsa SFI på Centrum Vux?

Asylsökande får inte läsa SFI på Centrum Vux. Du måste ha uppehållstillstånd och personnummer och vara folkbokförd i Haninge kommun för att läsa SFI på Centrum Vux.

Vilken SFI-kurs ska jag börja med?

Om du är helt nybörjare i svenska börjar du i en introduktionskurs. Det finns tre olika studievägar och du börjar i en grupp utifrån din studiebakgrund och hur många år du har gått i skolan i hemlandet.

  • Studieväg 1, kurs 1A, 1B, 1C och 1D för elever med kort utbildning från hemlandet
  • Studieväg 2, kurs 2B, 2C och 2D för elever som gått mellan 6 och 12 år i skolan i hemlandet
  • Studieväg 3, kurs 3C och 3D för elever med högre utbildning i hemlandet

Om du har läst SFI tidigare och har betyg eller intyg från SFI-studier får du plats i en grupp som passar din språknivå. Utan betyg eller intyg får du en tid för nivåtest.

Vad är nivåtest?

Om du har läst SFI i en annan kommun och/eller har kunskaper i svenska men saknar betyg eller intyg från tidigare SFI-studier gör du ett nivåtest som visar hur mycket svenska du kan och vilken SFI-kurs som passar dig. 

Hur många timmar i veckan läser jag?

Du kan läsa måndag till fredag, 15 timmar i veckan om du studerar på dagtid eller tre timmar i veckan om du studerar på kvällen. 

finns det SFI på kvällen eller på distans?

Ja, du kan läsa sfi på kvällen med undervisning en kväll i veckan. Du kan också välja att läsa på distans. Du kommer att göra vissa uppgifter på plats i skolan. Du kommer också att skriva nationellt prov på plats i skolan.  

Jag arbetar skift, ibland på dagtid och ibland på kvällstid. Kan jag läsa SFI på Centrum Vux?

Det finns SFI-kurser på dagen, kvällen och på distans.  Ta kontakt med oss. Vi försöker hitta en lösning som passar dig.

Hur lång är SFI-utbildningen?

Det beror bland annat på din utbildningsbakgrund, dina förkunskaper och vilken kurs du blir placerad i. Kurs 1A, 1B, 1C och 1D tar cirka 12 månader vardera, kurs 2B, 2C och 2D tar cirka 6 månader vardera och kurs 3C och 3D tar cirka 3 månader vardera.

Kan jag få betyg när jag läser SFI?

När din lärare bedömer att du har nått kursens mål anmäls du till nationellet prov (kurs B, C och D). Därefter kan du få betyg.

Praktisk information till dig som studerar på SFI

När kan jag skriva SFI-test och vem bestämmer när?

Nationella prov, NP skrivs efter kurs B, C och D. Nationella prov görs fem gånger per år. Din lärare bedömer när du ska skriva NP och hen anmäler dig till provet.

Vilka betyg kan jag få?

Du kan få betyg efter varje SFI-kurs. Betygsskalan är Godkänt och icke godkänt. Icke godkänt är ett underkänt betyg.

Måste jag betala för att läsa SFI?

Nej, SFI är gratis men du får själv betala för lexikon, pennor och anteckningsböcker.

Kan jag få CSN-lån eller studiestöd när jag läser SFI?

Nej, du får inte studiestöd från CSN för SFI-studier.

Kan jag få studentkort och SL-kort till rabatterat pris när jag läser SFI?

Du kan få studentkort men du har inte rätt att skaffa SL-kort till rabatterat pris när du läser SFI.

Jag bor i en annan kommun men vill studera SFI på Centrum Vux i Haninge. Får jag det?

Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill studera på Centrum Vux i Haninge måste du lämna in din ansökan till SFI-skolan i din hemkommun för beslut. Om din hemkommun godkänner att du studerar SFI på Centrum Vux i Haninge meddelar vi dig när du får börja studera här.

Jag bor i Haninge kommun men vill studera i en skola i en annan kommun. Får jag det?

Om du är folkbokförd i Haninge kommun och vill studera i en skola i en annan kommun måste du lämna in din ansökan till Centrum Vux. Om vi godkänner din ansökan får du studera SFI i en annan kommun. Vi kontaktar den aktuella skolan och de meddelar dig när du får börja studera där.

Jag har anmält mig till en SFI-kurs på dagtid men jag söker jobb också. Kan jag byta till en kvällskurs om jag börjar jobba på dagtid?

Om du vill byta till en annan SFI-grupp pratar du med din lärare som hjälper dig att byta grupp. Om du avbryter dina studier måste du lämna in en ny ansökan.

Jag får a-kasseersättning. Får jag läsa SFI medan jag får pengar från a-kassan?

Om du är arbetslös och får ersättning från a-kassan rekommenderar vi dig att ta kontakt med a-kassan och fråga om de godkänner att du läser SFI medan du får ersättning från a-kassan.

Jag ska åka på semester. Kan jag behålla min plats och komma tillbaka till samma grupp när jag kommer hem?

Du kan behålla din plats i din SFI-grupp i max två veckor. Du kontaktar receptionen eller SFI-samordnaren och du behöver eventuellt lämna in en ny ansökan om du har varit borta under en längre tid.

Vad gör jag om jag blir sjuk och inte kan gå i skolan?

Om du blir sjuk ska du kontakta din lärare.

Jag vill fortsätta studera efter SFI. Finns det några andra kurser eller utbildningar på Centrum Vux?

Ja, du kan fortsätta studera på Centrum Vux när du är klar med din SFI-utbildning. Det finns kurser på grundskolenivå och på gymnasienivå, till exempel matematik, engelska och svenska som andraspråk. Det finns också flera yrkesutbildningar.

Kontakta våra studievägledare/syv för mer information eller läs mer under avdelningen:
Utbildningar och kurser

Jag vill studera hemma. Har ni distanskurser?

Ja, vi har distanskurser. Skriv i din ansökan att du vill studera på distans. 

Här finns några länkar till websidor där du också kan öva svenska på egen hand. 

Studera svenska på Internet (Digitala Spåret)

SFI-länkar om man vill lära sig svenska (Kreativpedagogik)

SFI Podd

Senast uppdaterad: 21 december 2022