Ansök till Sfx

Sfx svenska för yrkesutbildade i Stockholms län

Här hittar du information om Sfx.

Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län
Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län, kommunernas medlemsorganisation Storstockholm och Länsstyrelsen i Stockholm. Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns kurser för elva olika yrkesområden. Kurserna är gratis för eleven och betalas av hemkommunen. 

Läs mer om Sfx-utbildningar

Senast uppdaterad: 21 oktober 2021