Kombinationsutbildning restaurang, inriktning storkök på Centrum Vux

Foto: Claudia Fried

En utbildning där du lär dig svenska genom att både jobba praktiskt i köket och läsa svenska på SFI.

Du läser en yrkesutbildning samtidigt som du studerar sfi och
yrkessvenska (den svenska du behöver för att kunna arbeta i yrket).
Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment i ett
kök. Du kommer att lära dig allt från hygien till matlagning, samtidigt
som du fortsätter utveckla dina kunskaper i svenska språket.
Utbildningen innehåller APL (praktiskt lärande på en arbetsplats)
Det är heltidsstudier, vilket innebär att du studerar kl. 8:00-16:00
varje dag. Utbildningen gör inte uppehåll för sportlov, ramadan,
påsklov eller höstlov.
Utbildningen vänder sig till dig som läser SFI C eller D och har ett
stort intresse för matlagning och vill arbeta inom restaurang eller
storkök.
Efter utbildningen kan du söka arbete inom restarurang och storkök.
Är du intresserad av utbildningen kommer du att bli kallad till en kort
intervju.

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel hos CSN för att läsa utbildningen. Det är
viktigt att veta att studiemedel kan påverka din ekonomi, till
exempel om du har försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) från
kommunen. Ta reda på vad som gäller just för dig.

Förkunskaper

Du läser SFI på C eller D- nivå.

Kursinformation

Kursstart

Oktober 2022

Kurstid

Oktober 2022 - juni 2024

 

Ansökan

Kontakta studie- och yrkesvägledare Milli Leon om du är intresserad av utbildningen:
milli.leon@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022