Jobba hos oss

På Centrum Vux är vi många professioner som är sammanlänkande och arbetar mot samma mål. Vi som arbetar här har olika kompetenser och tillhör olika yrkeskategorier. Vi är alla en del av elevernas studietid.

Vi som arbetar här är inom yrkesområden som skolledning, lärare, specialpedagog, elevassistent, lärarassistent, kurator, studie- och yrkesvägledare, vaktmästare och administratörer.

Arbetsmiljö

För att möjliggöra att vår arbetsmiljö ständigt förbättras och förändras efter rådande omständigheter tar vi hjälp av personal och elever. Vi gör årligen en enkät där vi följer upp hur vi har det på skolan. Skolledningen arbetar tillsammans med samtliga medarbetare och fackliga företrädare för att planera, utvärdera och följa upp arbetsmiljön på Centrum Vux.

Senast uppdaterad: 1 mars 2023