Organisation och ledning

Skolledningen hos Centrum Vux.

Rektor
Susanne Tidstrand

Biträdande Rektor
Håkan Lindgren

Biträdande Rektor
Kerstin Andersson

Biträdande Rektor
Sophia Stureson

Administrativ chef
Susanne Löhman

Ekonomi/intendent
Lars Hall

Senast uppdaterad: 26 januari 2021