Komvux som särskild utbildning

Foto: Mostphotos

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i grupper och anpassas till elevernas kunskapsnivå och behov. Utgångspunkten är den enskildes behov, önskemål och förutsättningar.

 

Särskild utbildning för vuxna (LärVux) är till för dig som:

  • Är över 20 år.
  • Har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.
  • Vill lära dig mer eller repetera tidigare kunskap.

Läs mer på Skolverkets hemsida https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/svenska/komvux-som-sarskild-utbildning

Om du har ett arbete och får löneavdrag för frånvaro från studierna kan du söka bidrag från Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, SISUS och söka bidrag på SPSM.

Ansök till särskild utbildning för vuxna

Kontakta studie-och yrkesvägledare Louise Hardebjer om du vill ansöka till LärVux.


Kunskapens Träd - "Det är här det händer" 
skapat av elever från LärVux.

Lärvux 2.jpg

Foto: Centrum Vux

Senast uppdaterad: 11 januari 2023