Särskild utbildning för vuxna, LärVux

Fotograf: Mostphotos

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i grupper och anpassas till elevernas kunskapsnivå och behov. Utgångspunkten är den enskildes behov, önskemål och förutsättningar.

Särskild utbildning för vuxna (LärVux) är till för dig som:

  • är över 20 år
  • har en funktionsvariation
  • behöver komplettera eller förbättra din tidigare utbildning från grundsär- eller gymnasiesärskola

Om du har ett arbete och får löneavdrag för frånvaro från studierna kan du söka bidrag från Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, SISUS.

Ansök till särskild utbildning för vuxna

Kontakta Elisabet Sjöstedt eller våra studie- och yrkesvägledare om du vill ansöka till LärVux. 

Kontakt för den här sidan: centrumvux@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 december 2018