Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vision och värdegrund

Vårt mål är att erbjuda en stark efterfrågestyrd vuxenutbildning.

Utbildningen ska anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och kan variera både till längd och innehåll. Flexibilitet ska alltid eftersträvas.

Alla elever ska vara delaktiga och stimuleras till att nå allt högre kunskapsnivåer med minst motsvarande betyg E/Godkänt.

Alla elever ska känna sig trygga och alla elever ska känna studiero i skolan.

Alla elever och all personal ska ha god arbetsmiljö, så väl fysisk som psykosocial.

Senast uppdaterad: 21 juni 2023