Vision och värdegrund

Folk i grupp. Foto: Mostphotos

Vårt mål är att erbjuda en stark efterfrågestyrd vuxenutbildning.

Utbildningen ska anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och kan variera både till längd och innehåll. Flexibilitet ska alltid eftersträvas.

Alla elever ska vara delaktiga och stimuleras till att nå allt högre kunskapsnivåer med minst motsvarande betyg E/Godkänt.

Alla elever ska känna sig trygga och alla elever ska känna studiero i skolan.

Alla elever och all personal ska ha god arbetsmiljö, så väl fysisk som psykosocial.

Senast uppdaterad: 3 september 2018