Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Yrkespaket Vård och omsorg

Vård och omsorg ger dig kompetens för arbete inom vårdyrken som undersköterska, skötare i psykiatrisk vård, personlig assistent eller vårdbiträde. Kunskaper om och erfarenhet av vård och omsorg kommer också i framtiden att efterfrågas i olika yrkessammanhang där människor möts.

Foto: Mostphotos

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Delar av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Under APL-perioderna är du på din APL-plats 35 timmar/vecka. Skolan anordnar APL-plats.

Läromedel

Du betalar läromedlen själv, se litteraturlista på vår hemsida. 

Studieekonomi

Kursen berättigar till studiestöd. Ansök på csn.se

Förkunskaper

Utbildningen bygger på Grundskola eller motsvarande kunskaper i svenska från grundskolans årskurs 9 eller gymnasieförberedande nivå från Komvux.

Vård och omsorgscollege

Efter godkänd utbildning på tre terminer får du ett diplom och en brosch från Vård- och omsorgscollege som undersköterska.

Efter godkänd utbildning på två terminer samt godkänt i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 får du ett diplom och en brosch från Vård- och omsorgscollege som vårdbiträde.

APL och Covid 19

Restriktioner kvarstår på vissa sjukhus.

Skolan uppmanar alla att följa Folkhälsmyndighetens rekommendationer att vaccinera sig mot Covid 19 inför APL. Varje klinik/avdelning kan fatta beslut att neka dig att göra APL utifrån sin bedömning baserat på patientsäkerhet. Om du blir nekad att starta din APL pga att du inte är fullvaccinerad mot Covid 19 har skolan inga möjligheter att omplacera dig. Om du inte fullföljer din APL innebär det att du inte kan bli godkänd på de kurser som kräver APL.

APL och graviditet

Enligt region Stockholm kan inte en elev påbörja APL efter graviditetsvecka 20 på grund av ökad smittorisk och risker för komplikationer. APL är obligatoriskt inom utbildningen och vissa kurser.

Läs mer om kursbeskrivningarna på Skolverkets webbplats.

Vård och omsorgscollege

Du som vill läsa mot diplom, vård och omsorgscollege, kompletterar din utbildning med 300 poäng. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för möjliga tillvalskurser.

Kursinformation

Kursstart Vård och omsorg 
Augusti 2023 

Kurstid
3  terminer, heltid ca 40 timmar/vecka.

Poäng

1 500 poäng.

Kurstid

Tre terminer, heltid ca 40 timmar/vecka.

Kurser och poäng, termin 1

 • Social omsorg 1, 100 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
 • Psykologi 1, poäng 50

Kurser och poäng, termin 2 

 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
 • Omvårdnad 1, 100 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng 

Kurser genomförda för arbete som vårdbiträde,  även godkänt i Sve1/Sva1 krävs

Kurser och poäng, termin 3

 • Omvårdnad 2, 100 poäng
 • Social omsorg 2, 100 poäng
 • Psykiatri 2, 100 poäng Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng
 • Vård- och omsorg specialisering, 100 poäng 
  Kurser genomförda för arbete som undersköterska

Gymnasiekurser du behöver för fullgjord utbildning:
Läses under termin 1 och 2
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100 poäng 
Samhällskunskap 1a1, 50 poäng 

Kontakt Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 08- 606 79 50
Mejl: syv@haninge.se
Besöksadress: Marinens väg 30, ingång O plan 5

Senast uppdaterad: 25 mars 2024